Bolig med nærhet til naturen

På en solrik 42 måls stor tomt fritt beliggende i Kongsberg planlegges det inntil 78 boliger med moderne og funksjonell arkitektur, tegnet av arkitekt Lorentz Kielland. Prosjektet Kongsberg Terrasse vil bli gjennomført med inntil fire byggetrinn. Det første byggetrinnet kan bli igangsatt i 2. kvartal 2022 og består av 28 leiligheter.

Boligene er prosjektert for modulære enheter som tillater produksjon av boenhetene parallelt med grunn- og fundamentarbeidene. Dette forkorter byggetiden, bidrar til redusert støy fra byggeplassen og gir mindre anleggstrafikk.

Boligene utformes med mål om å gi opplevelsen av småskala hus gjennom uttrykksform og materialvalg. Eksponerte fasader (øst og vest) er planlagt med trepanel i naturgrå fargeskala og mørke beslag og takflater samt synlig betong i sokkeletasjen. Dette gir farger som faller godt inn i det naturlige terrenget.

I passasjen mellom husene er det planlagt bruk av fibersementplater med en variasjon av matte farger for hver passasje som bidrar til at hvert bygg får identitet hver for seg. Samtidig medvirker dette til at bebyggelsen som helhet oppleves inviterende, leken og variert, uten å være påtrengende. Det legges vekt på at felles uteområder får en attraktiv utforming med gode og flytende overganger til friområdene rundt.

Kongsberg Terrasse ligger i direkte nærhet av E134 og sykkelveier, og det er kort vei til skianlegg (ca. 3,3 km), Kongsberg sentrum (ca. 4 km til rådhuset), Kongsberg Teknologipark (ca. 2 km) og Arsenalet (ca. 2,5 km).

Innenfor kort rekkevidde finner du barnehager, lekeplasser, skoler og offentlig transport. Boligene vil ha umiddelbar nærhet til skog og mark med turterreng hele året.

Området rundt består hovedsakelig av etablert boligbebyggelse.

Boligene på Kongsberg Terrasse selges som borettslagsboliger og kan bli organisert i flere borettslag.

Å bygge med modulbygg

Alle leiligheter bygges sammen til prefabrikerte moduler i store montasjehaller før de transporteres og monteres på byggeplass.

Det er flere fordeler å bygge med moduler:

  • innendørs bygging i en tørr og temperert montasjehall frem til modulene er ca. 80 – 90 % ferdigstilt gjør at alle arbeider gjøres uten regn, vind og snø
  • kontrollert produksjonsprosess i forhold til materialvalg, støv, fukt, osv.
  • SINTEF godkjent oppbygning av vegger, gulv og tak
  • rask montasje på byggeplass resulterer i lite byggavfall, mindre støy og forstyrrelser for naboer

Modulbasert produksjon og bygging krever detaljprosjektering og planlegging tidligere enn i tradisjonell byggeri. Dette gjør at endringer ikke er mulig etter man har startet produksjonen av modulene.

Kundetilvalg må derfor skje tidligere enn vanlig og endringer etter en gitt dato vil ikke være mulig.

Byggetiden reduseres siden produksjon av modulene gjøres parallelt med grunn- og fundamentarbeidene. Dette forkorter byggetiden, bidrar til redusert støy fra byggeplassen og gir mindre anleggstrafikk.

For ytterligere å hensynsta miljøet og redusere anleggstrafikk vil grunnentreprenøren bruke et midlertidig steinknuseverk på eiendommen. De nødvendige stein- og fyllmassene for alle byggetrinnene vil knuses på stedet og lagres. Dette reduserer antallet lastebiler som må kjøre inn og ut fra eiendommen med flere hundre biler.

En bolig til en pris du kan leve med!

Kongsberg Terrasse blir et frittstående borettslag.

Kongsberg Boligbyggelag (KBBL) vil være ansvarlig for borettslagets forretningsførsel og drift.

Kongsberg Terrasse utvikles av PREM Bolig, og selges i samarbeid med Aktiv Eiendomsmegling.

Ta gjerne kontakt for mer info.