Kongsberg Terrasse
SummerJun 2021
04:00
22:00
Kongsberg Terrasse
SummerJun 2021
04:00
22:00

Dette er data-animerte illustrasjoner av solforholdene. De virkelige solforholdene vil være annerledes enn det som er vist i illustrasjonene.