Byggetrinn 2 & 3

Andre byggetrinn, Trinn 2, består av 30 boliger og blir også organisert i et eget borettslag beliggende på egen eiendom. Tredje byggetrinn, Trinn 3, har mottatt rammetillatelse for inntil 16 boliger og blir organisert i et eget borettslag beliggende på egen eiendom.

Boligene vil bli 3-roms, 4-roms og 5-roms leiligheter oppført som modulbygg i tremannsboliger og seksmannsboliger. Størrelsen vil variere fra 73 m2 til 102 m2.