Byggetrinn 3

Trinn 3 har allerede mottatt rammetillatelse for inntil 16 boliger: 10 eneboliger i rekke med egne garasjer, og 3 tomannsbolig. Størrelsen varierer fra ca. 91 m2 til 140 m2.

Byggetrinnet blir organisert i et eget borettslag beliggende på egen eiendom.